Work is currently underway on our website, and you may experience that some functions are not working. We apologize for any inconvenience this may cause.

Hva er en kreditnota?

En kreditnota fungerer som en korreksjon av en tidligere utstedt faktura. Kreditnotasummen kan enten tilbakebetales direkte til kjøperen, eller trekkes fra en fremtidig faktura. I noen tilfeller kan en kreditnota også brukes for å korrigere andre feil, som for eksempel hvis en vare er levert i feil kvantitet eller kvalitet.

Så kort sagt, en kreditnota er en måte for selgeren å si: «Vi skylder deg penger, og her er dokumentasjonen på det.»

Har du mottatt en faktura med et negativt beløp fra Viddakraft?

Dette betyr at en av tidligere fakturaer har blitt kreditert. Vi utsteder enten en ny faktura eller motregner korrigert beløp på framtidige fakturaer. Kreditnotaen vil inneholde fakturanummer til faktura som har blitt kreditert, slik at du lett kan se hva vi har gjort.

Vi sender ut kreditnotaer veldig sjeldent.


Er det noe mer du lurer på? Kanskje du finner svarene her.

Du kan alltid sende oss en melding på nettsiden vår (ukedager), eller sende oss en e-post på hei@viddakraft.no.