Work is currently underway on our website, and you may experience that some functions are not working. We apologize for any inconvenience this may cause.

Hvilke kostnader dekkes av påslag og fastbeløp?

Fastbeløpet dekker blant annet:

 • Lovpålagte IT-systemer som kobler Viddakraft med markedet.
 • Faste og variable kostnader knyttet til det statlige systemet Elhub.
 • Drift av nettsider, app og systemer for kundeservice.
 • Honorar til konsulenter, regnskap og revisjon.
 • Administrasjons og bank -kostnader (distribusjonskostnader per faktura som sendes ut, per betaling som mottas, per faktura som bokføres).

Påslaget dekker blant annet:

 • Lovpålagte elsertifikater
 • Handelskostnader
 • Kredittkostnader (at vi kjøper inn strøm fortløpende ca 45 dager før du som kunde betaler)

Administrasjonsgebyret dekker blant annet:

 • «Alltid beste kundeservice» som svarer helst samme dag!
 • IT-systemer for kundeservice.
 • Lønn til ansatte.
 • Utvikling av nye moduler i app.

Er det noe mer du lurer på? Kanskje du finner svarene her.

Du kan alltid sende oss en melding på nettsiden vår (ukedager), eller sende oss en e-post på hei@viddakraft.no.