Work is currently underway on our website, and you may experience that some functions are not working. We apologize for any inconvenience this may cause.

Hvor kommer strømmen min fra?

All strøm som kjøpes av strømleverandører i Norge og leveres til deg kommer fra strømbørsen Nord Pool. Dette er en internasjonal strømbørs som dekker 15 land. Strømmen som tilbys der er en mix som ble produsert fra mange ulike kilder. Dette kan være alt fra for eksempel vannkraft, vindkraft, kjernekraft eller kullkraft. Det er ikke mulig å kjøpe kun fornybar strøm, men produksjon av fornybar strøm kan støttes ved å velge opprinnelsesgarantier.

Opprinnelsesgarantier

En opprinnelsesgaranti et sertifikat som bekrefter at en gitt mengde kraft produseres ved et bestemt kraftverk. Som forbruker lar det deg «bokføre» fornybar energiproduksjon tilsvarende ditt forbruk, noe som fremmer sporbarhet og stimulerer til mer fornybar energi i markedet. Som kunde hos Viddakraft kan du snart bestille slike garantier ved å kontakte vår kundeservice. Husk at selv om du støtter fornybare kilder med disse bevisene, er det ingen garanti for at selve strømmen i stikkontakten din direkte kommer derfra.

Vi vil informere alle kundene når det blir mulig å bestille opprinnelsesgarantier hos Viddakraft.


Er det noe mer du lurer på? Kanskje du finner svarene her.

Du kan alltid sende oss en melding på nettsiden vår (ukedager), eller sende oss en e-post på hei@viddakraft.no.