Work is currently underway on our website, and you may experience that some functions are not working. We apologize for any inconvenience this may cause.

Hvordan få tilbakebetalt depositum?

Har du innbetalt depositum ved inngåelse av avtalen og venter på tilbakebetaling? Dette skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for å få depositumet tilbakebetalt. For å få tilbakebetalt depositumet må kundeforholdet være slutt.


Er det noe mer du lurer på? Kanskje du finner svarene her.

Du kan alltid sende oss en melding på nettsiden vår (ukedager), eller sende oss en e-post på hei@viddakraft.no.