Work is currently underway on our website, and you may experience that some functions are not working. We apologize for any inconvenience this may cause.

Siste nytt om strømstøtte 2024

Strømstøtteordningen er et tiltak der husholdninger får refundert en del av strømkostnadene sine. Støtten gis i form av redusert nettleie for forbruk opp til 5000 kWh.

Endringer fra September 2023

Fra september 2023 vil støtteordningen beregnes time for time, basert på den lokale elspotprisen. Tidligere ble støtten beregnet ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen. Når strømprisen går over 73 øre per kWh eks. mva (91,25 øre/kWh inkl. mva.), dekker staten 90 prosent av den overskytende kostnaden. Fra januar 2024 ble grensen for strømstøtte endret fra 70 øre/kWh til 73 øre/kWh eks. mva (91,25 øre/kWh inkl. mva.).

Trenger jeg å gjøre noe for å få strømstøtte?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig. (Du finner mer informasjon om næringsgrupper nederst på denne siden).

Faktura på 0kr fra din netteier?

I tilfeller der støtten overstiger nettleien, vil fakturaen vise et beløp på null kroner. Du trenger ikke å gjøre noe med denne fakturaen; eventuelle overskytende beløp vil bli utbetalt til den opprinnelige fakturaens kontonummer rundt forfallsdato.

Ytterligere informasjon om strømstøtteordningen kan finnes på regjeringens offisielle nettside. Klikk her for mer informasjon.

Ulike prisområder

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor i. Prisene på faktura fra netteier er hentet fra den nordiske kraftbørsen (Nord Pool) og er uavhengig av hvilken avtale du har med strømselskapet.

Om du får kompensasjon avhenger av om du er registrert med næringsgruppe bolig i kartverket. Hvordan sjekker du dette selv?

Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe

Er boligen registrert med næringsgruppe bolig trenger du ikke foreta deg noe for å motta strømstøtten. 

Er boligen registrert med næringsgruppe fritidsbolig gjelder følgende:

  • Hvis du er folkeregistrert på din fritidsbolig før 18. januar 2023 kan du motta strømstøtte med tilbakebetaling fra tidligst 1. september 2022. Du må selv melde fra til din netteier for å få strømstøtten. Vil du legge til eller endre kontonummer for utbetaling, gjør du dette med kundeservice til din netteier.
  • Hvis du er folkeregistrert etter 18. januar 2023 må det fremvises dokumentasjon på bruksendring fra kommunen. Det vil ikke bli etterbetalt strømstøtte for tidligere forbruk i slike tilfeller.

Er det noe mer du lurer på? Kanskje du finner svarene her.

Du kan alltid sende oss en melding på nettsiden vår (ukedager), eller sende oss en e-post på hei@viddakraft.no.